پرسشنامه استخدام

پرسشنامه استخدام

"*" indicates required fields

مشخصات فردی

تاریخ تولد*
آدرس*
نوع محل سکونت*

DD slash MM slash YYYY

مدارک تحصیلی

مدرک تحصیلی دانشگاهی
رشته تحصیلی دانشگاهی
نام دانشگاه
از سال
تا سال
 

دوره های آموزشی

نام دوره های آموزشی
نام موسسه
نام مدرس
از سال
تا سال
 

زبان های خارجی

نام زبان
میزان تسلط در مکالمه
میزان تسلط در نگارش
 

سوابق شغلی

نام شرکت
پست سازمانی
از سال
تا سال
علت ترک کار
 

آیا امکان تماس با محل کار قبلیتان وجود دارد ؟

نرم افزار ها

نام نرم افزار
میزان تسلط
نام نرم افزار
میزان تسلط
 

سوابق بیماری

نام بیماری
وضعیت فعلی
نام جراحی
وضعیت فعلی
 

تماس ضروری

نام و نام خانوادگی
محل اشتغال
پست سازمانی
نسبت
شماره تماس
 

عنوان شغلی

در کدام بخش قصد دارید با ما همکاری داشته باشید ؟

تایید موارد بالا*